Poster 30. - Utjecaj znanja o prehrani na prehrambene navike djece školske dobi iz Primorsko-goranske županije

Autor(i)

  • Gordana Kenđel Jovanović Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
  • Sandra Pavičić Žeželj Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
  • čulija Malatestinić Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije
  • Suzana Janković Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Ključne riječi:

prehrambene navike, školska djeca, pravilna prehrana

Sažetak

Novija istraživanja pokazala su pozitivan utjecaj znanja o prehrani na prehrambene navike djece i adolescenata, stoga je cilj ovog rada bio utvrditi utjecaj znanja o prehrani na prehrambene navike djece školske dobi iz Primorsko-goranske županije.

Istraživanje je provedeno u 23 osnovne škole u Primorsko-goranskoj županiji među 857 učenika osmih razreda (51.2% dječaka, 48.8% djevojčica) prosječne dobi od 15 godina. Upitnik se sastojao od antropometrijskih podataka, 10 pitanja o prehrani i pitanja o učestalosti konzumiranja 35 namirnica u posljednjih 7 dana.

Rezultati upitnika znanja o prehrani pokazali su ukupno slabije znanje o prehrani, samo 11.9% je imalo dobro znanje o prehrani, djevojčice statistički značajno bolje. Provedeno istraživanje potvrdilo je pozitivan utjecaj znanja o prehrani na prehrambene navike djece školske dobi. Preporuča se provođenje edukacija o pravilnoj prehrani među školskom djecom kako bi se učvrstio pozitivan utjecaj na znanje o prehrani i prehrambene navike što je od javnozdravstvenog značaja s ciljem prevencije bolesti povezanih sa nepravilnom prehranom.  

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Istraživanja nezaraznih bolesti