Poster 29. - Skrb djece na otocima u Republici Hrvatskoj - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Autor(i)

  • Tomislav Benjak Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Urelija Rodin Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Dijana Mayer Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ivana Pavić Š imetin Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Iva Pejnović Franelić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

hrvatski otoci, pedijatrijska skrb

Sažetak

Cilj ovog rada je prikazati razlike između hrvatskih otoka i kopna u organizaciji i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite za djecu, kao i situaciju vezanu uz invaliditet i veće teškoće u razvoju ovog dijela populacije.

U radu su korišteni podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Državnog zavoda za statistiku, te podaci dobiveni telefonskim intervjuem s odabranim liječnicima koji provode zdravstvenu zaštitu djece na otocima.

Prema dugogodišnjem kretanju demografskih pokazatelja   Hrvatska   je u izrazito nepovoljnoj situaciji.   Prirodno kretanje stanovništva je negativno, s niskom natalitetnom stopom   9-10/1.000 stanovnika, mortalitetnom 11-12 na 1000 stanovnika i negativnom stopom prirodnog kretanja od   - 2, odnosno svake godine umire 8.000-10.000 stanovnika više nego što ih se rađa.   Prilikom zadnjeg Popisa 2011. godine zabilježeno je 896.605 osoba u dobi   0-19 godina ili 20,9% ukupnog stanovništva (1,053.240   djece odnosno 23% 2001. godine), od toga ih je 15,2%     u dobi 0-14 godina i 5,7% u dobi 15-19 godina. Negativne demografske promjene su još izraženije na područjima od posebne državne skrbi u koje pripadaju   i hrvatski otoci.  

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Istraživanja nezaraznih bolesti