Poster 27. - Racionalnost izvanbolničke potrošnje antipsihotika u Gradu Zagrebu

Autor(i)

  • Marina Polić-Vižintin Zavod za javno zdravstvo dr Andrija Š tampar
  • Ingrid Tripković Zavod za javno zdravstvo Splitsko-Dalmatinske županije
  • Danijela Š timac Zavod za javno zdravstvo dr Andrija Š tampar Š kola narodnog zdravlja dr Andrija Š tampar
  • Zvonimir Š ostar Zavod za javno zdravstvo dr Andrija Š tampar
  • Mirjana Orban Zavod za javno zdravstvo dr Andrija Š tampar
  • Suzana Kukulj Klinički bolnički centar Zagreb-Klinika za plućne bolesti

Ključne riječi:

potrošnja lijekova, antipsihotici

Sažetak

Cilj ovog rada je utvrditi raspodjelu i kretanje izvanbolničke potrošnje antipsihotika kako bi se ocijenila racionalnost propisivanja antipsihotika u razdoblju od 2001. do 2010. godine u gradu Zagrebu. U ovoj 10-godišnjoj retrospektivnoj studiji primijenjena je epidemiološka deskriptivna metoda. Podaci o potrošnji lijekova dobiveni od Gradskih ljekarni Zagreba poslužili su za izračunavanje broja definiranih dnevnih doza (DDD) i DDD na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) primjenom Anatomsko-terapijsko-kemijske metodologije Svjetske zdravstvene organizacije. Kod izračuna DDD/1000/dan upotrijebljeni su podaci iz popisa stanovništva 2001. godine, prema kojem je Zagreb imao 770.058 stanovnika. Omjer tipični/atipični antipsihotici poslužio je kao pokazatelj u procjeni racionalnosti potrošnje. Kao indirektni pokazatelj kvalitete propisivanja psihofarmaka analizirani su podaci o potrošnji antikolinergika biperidena. U promatranom razdoblju smanjila se izvanbolnička potrošnja antipsihotika s 14,17 u 2001. godini na 8,42 DDD/1000/dan u 2010. godini. Potrošnja atipičnih antipsihotika povećala se za 60% (s 3,68 na 5,89 DDD/1000/dan), dok se potrošnja tipičnih antipsihotika smanjila za 76% (s 10,49 na 2,53 DDD/1000/dan). Najveći porast potrošnje utvrđen je za olanzapin (s 1,21 na 2,78 DDD/1000/dan) i kvetiapin (s 0 na 0,68 DDD/1000/dan). Omjer tipični/atipični antipsihotici promijenio se s 1:0,4 u 2001. godini na 1:2,3 u 2010. godini. U potrošnji antikolinergika zabilježeno je 2,3-struko smanjenje (s 2,05 na 0,91 DDD/1000/dan). Sveukupna potrošnja neuroleptika značajno je smanjena. Smanjenje je također zabilježeno u potrošnji antikolinergika. Rezultati ovoga istraživanja   ukazuju na prisutan trend smanjenja potrošnje tipičnih antipsihotika uz istovremeni rast potrošnje atipičnih antipsihotika, što se povoljno odražava na pokazatelj racionalnosti potrošnje tipični/atipični antipsihotici. Pridržavanje stručnih smjernica kao i uvođenje novih lijekova na Listu lijekova koje pokriva zdravstveno osiguranje, doprinijelo je zapaženom poboljšanju u propisivanju antipsihotika tijekom ispitivanog razdoblja. Usprkos stanovitom poboljšanju kvalitete propisivanja neophodna je daljnja racionalizacija u tom području.

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Istraživanja nezaraznih bolesti