Poster 21. - Izdaci za preventivnu zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj iskazani prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa

Autor(i)

  • Ana Ivičević Uhernik Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Tanja Mišić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

financiranje preventivne zdravstvene zaštite, sustav zdravstvenih računa

Sažetak

Uvod: Počevši od 2011. godine u Hrvatskoj se prikupljaju podaci o zdravstvenim izdacima u skladu sa Sustavom zdravstvenih računa - metodologijom koja daje pregled strukture zdravstvene potrošnje prema standardiziranim kategorijama.

Metode: Na temelju podataka prikupljenih od ustanova koje financiraju zdravstvenu zaštitu, izračunati su apsolutni iznosi kojima je financirana preventivna zdravstvena zaštita u 2011. i 2012. godini. Iznosi, kao i udjeli tih izdataka u tekućoj zdravstvenoj potrošnji u 2011. godini, uspoređeni su   s odgovarajućim podacima drugih zemalja članica EU objavljenim u bazi podataka Statističkog ureda EU (Eurostata).

Rezultati: U 2011. godini ukupni izdaci za preventivnu zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj iznosili su 452,2 milijuna kuna, a u 2012. godini 526,4 milijuna kuna, što je predstavljalo 1,9%, odnosno 2,3% tekuće zdravstvene potrošnje u navedenim godinama. U usporedbi s drugim zemljama članicama EU u 2011. godini, Hrvatska se po apsolutnom iznosu izdataka za preventivu (13,80 EUR/stanovniku) nalazi na 17. mjestu od 19 članica EU za koje su podaci raspoloživi (na prvom mjestu je Finska s 169,53 EUR/stanovniku, a na posljednjem Litva s 8,24 EUR/stanovniku). Kod usporedbe prema udjelu izdataka za preventivu u tekućoj zdravstvenoj potrošnji, Hrvatska se s 1,9% nalazi na 15. mjestu od 19 članica EU s raspoloživim podacima (na prvom mjestu je Rumunjska s 6,9%, a na posljednjem Belgija s 1,0%).

Zaključak: Rezultati upućuju na to da postoji potreba za povećanjem, kako apsolutnog iznosa sredstava za financiranje preventive, tako i udjela tih sredstava u ukupnim izdacima za zdravstvenu zaštitu, ukoliko se Hrvatsku želi približiti uobičajenoj razini financiranja preventive u zemljama članicama EU te time omogućiti i barem približnu razinu provođenja preventivnih aktivnosti kao kod ostalih članica. To će, međutim, uvelike ovisiti o općoj ekonomskoj situaciji te porastu ili smanjenju ukupnih izdvajanja za zdravstvo u Hrvatskoj. Dalje prikupljanje podataka o izdacima za preventivu prema Sustavu zdravstvenih računa, omogućit će praćenje njihovog trenda u budućnosti.

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Istraživanja nezaraznih bolesti