Starenje stanovništva – izazov zdravstvenog sustava današnjice

Autor(i)

  • Josipa Meštrović Š poljar Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  • Maja Vajagić Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Ključne riječi:

starenje stanovništva, troškovi liječenja, sustav zdravstva

Sažetak

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Republika Hrvatska predstavlja državu s vrlo starim stanovništvom, s udjelom osoba starijih od 65 godina od 17,7%. Obzirom na tendenciju daljnjeg starenja cjelokupne populacije, od iznimne je važnosti osigurati zdravo starenje osoba uz aktivno sudjelovanje u prevenciji najčešćih bolesti i stanja koja, osim što narušavaju kvalitetu života i funkcijske sposobnosti starijih osoba, u isto vrijeme predstavljaju poseban izazov za sam zdravstveni sustav, koliko u financijskom smislu, toliko i u organizacijskom smislu potrebnih resursa na pojedinim razinama zdravstvene zaštite.

Kako su vodeći uzroci smrtnosti u starijoj dobi cirkulacijske bolesti, od posebnog je značaja usmjeravanje preventivnih aktivnosti na bolesti i komplikacije kroničnih bolesti cirkulacijskog sustava, ali i bolesti kao što je šećerna bolest te stanja vezana uz koštano – mišićni sustav. Posebnost ove dobi jest porast incidencije kroničnih bolesti i posljedične pojave multimorbiditeta. Stoga, od presudne je važnosti u planiranju razvoja i organizacije zdravstvenog sustava i potrebnih resursa predvidjeti posebnosti starije populacije koja je u porastu te usmjeriti fokus na njih.

S daljnjim očekivanim ubrzanim starenjem populacije, može se očekivati da će se starenje populacije značajno odraziti na sve izraženiji porast korištenja zdravstvene zaštite i potrošnje sredstava u zdravstvenom sustavu. Samim time, starenje stanovništva prepoznato je i kao značajan javnozdravstveni problem u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva od 2012. do 2020.

Ovim radom prikazano je kako promjene u demografskoj strukturi utječu na porast troškova sustava zdravstva, osobito na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. Troškovi zdravstvene zaštite prikazani su kroz trogodišnje razdoblje, 2011.- 2013., te detaljnije razrađeni po dobnoj i spolnoj strukturi kako na razini županija, tako i na razini cijele Hrvatske. Također, dan je osvrt na primarnu zdravstvenu zaštitu kao centralno mjesto za poduzimanje javnozdravstvenih preventivnih akcija, kao i mjesto od velikog utjecaja na ekonomično trošenje ograničenih sredstava.

Ključne riječi: starenje stanovništva, troškovi liječenja, sustav zdravstva

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Istraživanja nezaraznih bolesti