Provedba populacijskih istraživanja pomoću e-Anketa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Autor(i)

  • Borna Pleše Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Vanja Pajić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Martina Jelinić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Marko Brkić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Boris Barto Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Zoran Deželić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ivan Pristaš Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Uvod: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (dalje Zavod) već desetljećima uspješno provodi kvantitativna i kvalitativna populacijska istraživanja u području životnih navika, bremena rizika i bolesti, zdravstvenog stanja, usluga, ishoda i pravičnosti, responzivnosti zdravstvenog sustava i drugih. Tehnički uvjeti provedbe tih istraživanja konstantno se mijenjaju kako bi se pratio razvoj novih rješenja, stoga Zavod konstantno teži usvajanju rješenja dobre prakse i korištenju alata koji omogućavaju učinkovitiju provedbu anketa i strukturiranja upitnika, ali bez kompromitiranja njihove pouzdanosti i kvalitete (osjetljivost, specifičnost, točnost, preciznost i validnost).

Prednosti novog rješenja: Postojeće informatičko rješenje koje se primjenjuje na Zavodu vrlo je prilagodljiv sustav otvorenog koda koji nudi velik broj opcija u proizvodnji i prezentaciji upitnika kojima se potom pristupa putem web-preglednika. Sustav omogućuje potpunu kontrolu pristupa administracijskom sučelju u kojem se može u stvarnom vremenu provjeravati statuse otvorenih anketa te pristupiti rezultatima i izvoziti ih u standardne formate podataka za pregled ili statističku obradu. Sustav također omogućuje kontroliranje pristupa anketi koje može biti potpuno slobodno ili ograničeno, a prikupljanje podataka o ispitanicima može varirati od strogo kontroliranog do potpuno anonimnog, ovisno o specifičnim potrebama i etičkim uvjetima pojedinog istraživanja.

Metodološki i tehnički izazovi: Ankete koje se provode putem internetskih formulara uz mnoštvo prednosti sa sobom nose i određene izazove. Osim očitih potreba za osiguravanjem tehničkih uvjeta za provedbu anketa te obradom podataka koji se njima prikupljaju, potrebno je uvijek imati na umu potencijalne prepreke. Prepoznavanje i preventivno otklanjanje tehničkih, ali i metodoloških izazova u provedbi e-Anketa se rješava kroz stalnu suradnju autora anketa i Službe za medicinsku informatiku i biostatistiku Zavoda. Ta se praksa do sada pokazala vrlo uspješnom u provedbi postojećih e-Anketa, ali i tijekom obrade podataka koji se njima prikupljaju.

Budući koraci: Kontinuirano se poduzimaju koraci kojima se dodatno optimizira postojeće rješenje, educira djelatnike Zavoda za samostalno korištenje sustava te osigurava tehnička i operativna podrška. Prezentirana rješenja i operativna podrška za provedbu populacijskih istraživanja dostupni su svim potencijalno zainteresiranim stranama na korištenje u obliku tzv. „shared services“ kao usluge Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ponajviše županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Ključne riječi: informatičko rješenje, ankete

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Istraživanja nezaraznih bolesti