Nutritivni status i držanje dijete učenica 5.razreda osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije

Autor(i)

  • Ivana Ceronja Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije
  • Zrinka Puharić Visoka tehnička škola Bjelovar, Stručni studij sestrinstva
  • Ivan Filić Visoka tehnička škola Bjelovar, Stručni studij sestrinstva

Ključne riječi:

školska djeca, pretilost, mršavljenje djece

Sažetak

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 10% dječje populacije je pretilo. U Hrvatskoj su podaci slijedeći: u osnovnoj školi (OŠ ) pretilo je 13,97% dječaka i 12,34% djevojčica, u srednjoj 13,20% dječaka i 10,45% djevojaka, a na fakultetu 19,52% mladića i 12,94% djevojaka. Prema podacima studije „Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi“ (HBSC) u Hrvatskoj je trenutno na dijeti ili misli da bi trebalo smršaviti 34% dječaka i 38% djevojaka u dobi od 11 godina, 35% dječaka i 50%   djevojaka u dobi od 13 godina, 26% dječaka i 57%   djevojaka u dobi od 15 godina. Djeca školske dobi trebaju imati pet obroka dnevno, tri glavna i dva međuobroka, koje treba uzimati u pravilnim vremenskim razmacima.

Cilj rada je ispitati   nutritivni status i držanje dijete učenica petih razreda OŠ  Bjelovarsko-bilogorske županije (BBŽ).

U istraživanju je ukupno sudjelovalo 350 učenica petih razreda OŠ . Prosječna dob sudionika je približno 11 godina (M=10.48 ± SD=0.75). Anketirane su posebno konstruiranim upitnikom, anonimno prilikom sistematskog pregleda gdje im je mjerena tjelesna težina i visina.

Rezultati: Normalnu uhranjenost ima 77,5% djevojčica, pothranjeno je 3,5%, a prekomjerno teško i pretilo 19,0%. Statistički značajno prekomjerno teških i pretilih ima u seoskim sredinama u obiteljima s nižom obrazovnom strukturom (44:22). Na dijeti je barem jednom u životu bilo 43% ispitanih djevojčica, a trenutno je provodi 32% djevojčica. Njih 90% ima prekomjernu tjelesnu težinu ili pretilost, dok je 10% u kategoriji normalno uhranjenih. Niti jedna djevojčica nije pod nadzorom stručnjaka , a dijetu su pronašle u časopisima (88,5%), na internetu (10.0%) ili su im preporučile prijateljice (1,5%).

Zaključak: Naša županija slijedi trendove globalne epidemije pretilosti i dijeta bez nadzora.   Potreban je dodatni napor medicinskih i prosvjetnih stručnjaka na smanjenju trenda mršavljenja djece bez nadzora i kontrole, kao i preventivni programi usmjereni na psihološku pomoć djeci i roditeljima s poremećajima prehrane.

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Istraživanja nezaraznih bolesti