Fenomenološko intervjuiranje o prehrani

Autor(i)

  • Silvije Vuletić Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Š kola narodnog zdravlja „Andrija Š tampar“
  • Josipa Kern Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Š kola narodnog zdravlja „Andrija Š tampar“

Ključne riječi:

intervju, fenomen prehrane

Sažetak

Fenomenologija je intervjuiranje i analiza namjerno doživljenog/doživljavanog iskustva (eng. lived experience) jedne osobe ili skupine osoba, u vezi s izvjesnim fenomenom.   Suština takvog intervjuiranja je jedinstvo intervjuera i intervjuiranog, odnosno kvalitativni pristup u otkrivanju kako kognitivnog tako i emocionalnog dijela doživljenog/doživljavanog iskustva.  Oboje (intervuer i intervjuirani) imaju isti cilj - otkriti suštinu fenomena (npr. prehrane), esenciju, tj. uzajamno razumijevanje - ne pojave nego iskustva, ne kvantitete nego kvalitete.

Analizu i prikupljanje informacija vodimo na način da širimo intervju a ne da usmjeravamo svojim stavovima, mišljenjima, znanju i iskustvu. To znači da želimo dobiti priču ispitanika a ne suhe odgovore. Zatvorene odgovore ispitanika moramo maksimalno izbjeći. Metoda će ilustrirati na primjeru fenomena prehrane.  

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Istraživanja nezaraznih bolesti