Uvodnik

Autor(i)

  • Sandra Mihel Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Od 9. do 12. listopada 2014. u gradovima Slavonije – Slavonskom Brodu, Vukovaru, Vinkovcima i Osijeku održan je 3. hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja u organizaciji   Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog društva za javno zdravstvo, a pod   pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Glavna tema kongresa je bila „Hrana i prehrana“. Na Kongresu su obrađene i teme vezane za preventivu zaraznih i nezaraznih bolesti te umrežavanje u preventive. Istaknute su i dvije aktualne teme vezane uz iskustva i izazove prevencije u izvanrednim okolnostima te prijetnje i odgovor na epidemiju   EBOLE.U ovom broju započeli smo s objavom sažetaka radova koji su bili prikazani usmenim izlaganjima ili u poster-sekciji, a objava sažetaka nastavit će se i u idućim brojevima.

Downloads

Objavljeno

2014-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Sigurnost i kvaliteta hrane