Sigurnost i kvaliteta hrane, zalog zdravlja

Marijan Katalenić

Sažetak


Zdravstveno ispravnom hranom smatra se  hrana prihvatljiva za konzumaciju i  bez štetnih tvari u količinama koje bi akutno ili kronično mogle ugroziti ljudsko zdravlje. To bi značilo da hrana koja ne sadrži opasnosti ili sadrži dopuštene opasnosti u minimalnim količinama ne predstavlja  rizik za potrošača. S toksikološkog stanovišta ispravno, ali do sada nije napravljen model procjene rizika za unos malih  količina štetnih tvari.

Jasnije, opasnost se povezuje s rizikom s obzirom na patogenost ili toksičnost neživog ili živog uzročnika i prisutnost u hrani u dovoljnoj količini da utječe na zdravlje. Veća ili manja ekspozicija potrošača samo pojedinim opasnostima često je povezana s prehrambenim navikama koje mogu povećati ali i smanjiti rizik. U suvremenom „društvu rizika“ nove se opasnosti strukturno proizvode u svakodnevnici tehnološkog okruženja, a pojedine opasnosti dobivaju sve veće značenje („emerging risks“). Pretpostavlja se da je „društvo rizika“ u stanju razviti dovoljne, potrebne i djelotvorne mjere za nadzor opasnosti i smanjenje rizika.


Ključne riječi


sigurnost hrane, kvaliteta hrane, potrošači

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja