Sigurnost i kvaliteta hrane, zalog zdravlja

Autor(i)

  • Marijan Katalenić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

sigurnost hrane, kvaliteta hrane, potrošači

Sažetak

Zdravstveno ispravnom hranom smatra se   hrana prihvatljiva za konzumaciju i   bez štetnih tvari u količinama koje bi akutno ili kronično mogle ugroziti ljudsko zdravlje. To bi značilo da hrana koja ne sadrži opasnosti ili sadrži dopuštene opasnosti u minimalnim količinama ne predstavlja   rizik za potrošača. S toksikološkog stanovišta ispravno, ali do sada nije napravljen model procjene rizika za unos malih   količina štetnih tvari.Jasnije, opasnost se povezuje s rizikom s obzirom na patogenost ili toksičnost neživog ili živog uzročnika i prisutnost u hrani u dovoljnoj količini da utječe na zdravlje. Veća ili manja ekspozicija potrošača samo pojedinim opasnostima često je povezana s prehrambenim navikama koje mogu povećati ali i smanjiti rizik. U suvremenom „društvu rizika“ nove se opasnosti strukturno proizvode u svakodnevnici tehnološkog okruženja, a pojedine opasnosti dobivaju sve veće značenje („emerging risks“). Pretpostavlja se da je „društvo rizika“ u stanju razviti dovoljne, potrebne i djelotvorne mjere za nadzor opasnosti i smanjenje rizika.

Downloads

Objavljeno

2015-11-04

Broj časopisa

Rubrika

Sigurnost i kvaliteta hrane