Prikaz suradnje Grada Pule i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u postupku uvođenja HACCP sustava u pulske osnovne škole

Sunčica Matanić - Stojanović, Aleksandar Stojanović, Olga Dabović Rac

Sažetak


Uvođenje HACCP sustava postao je zakonska obveza 01. siječnja 2009.godine za sve subjekte u poslovanju s hranom. Na području grada Pule djeluje jedanaest osnovnih škola kojima je osnivač Grad Pula. Sanitarno tehnički uvjeti u pojedinim školama zahtjevali su ulaganja materijalnih sredstava, kadra i opreme. Takvi zahtjevi rezultirali su planskim pristupom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule i ZZJZIŽ.

 Cilj rada: prikazati suradnju Grada Pule i ZZJZIŽ u osiguranju svih uvjeta za uspješno uvođenje HACCP sustava u kuhinje pulskih osnovnih škola.

 Metode: predavanja za sve zaposlenike škole, izrada HACCP dokumentacije i planova

 Rezultati: Jedanaest pulskih osnovnih škola pohađa 4.572 učenika, a školske marende konzumira 2.323 učenika (50,8%), s rasponom od 25-35% pa do 80-90% u pojedinim školama. Sve škole pripremaju marendu, sedam škola priprema ručak, a u ostale četiri ručak se doprema iz dječjih vrtića. Zadovoljavajuće sanitarno tehničke i organizacijske uvjete utvrđene analizom stanja imalo je šest škola. U preostalih pet trebalo je uložiti sredstva odnosno zaposliti dodatno osoblje.

 Zaključak: Suradnja ZZJZIŽ i Grada Pule dobar je primjer planskog i stručnog usmjeravanja sredstava kako bi se u pulskim osnovnim školama stvorili preduvjeti za pripremu kvalitetnih i zdravstveno ispravnih obroka.


Ključne riječi


osnovna škola, kuhinja, sanitarno tehnički uvjeti, HACCP sustav

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja