Mikotoksini i kontaminirana hrana

Autor(i)

  • Danijela Rupić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

mikotoksini, kontaminacija hrane

Sažetak

Mikotoksini su sekundarni metaboliti plijesni visoke akutne toksičnosti. Uzročnici su različitih bolesti i to najviše putem kontaminirane hrane. Bolesti koje uzrokuju mikotoksini nazivaju se mikotoksikazama. Vrlo su stabilni i otporni na povišene temperature kao i na uobičajene postupke u proizvodnji i preradi hrane. Predstavljaju veliku opasnost za ljude i životinje diljem svijeta te uzrokuju značajnu štetu u gospodarstvu.U Hrvatskoj se, temeljem godišnjeg plana uzorkovanja, radi sustavna kontrola spomenutih vrsta hrane na mikotoksine u ovlaštenim laboratorijima za kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane. Najveće dopuštene količine mikotoksina u hrani, kao i način uzorkovanja hrane za službene kontrole mikotoksina propisani su EU Direktivama.

Downloads

Objavljeno

2015-11-04

Broj časopisa

Rubrika

Sigurnost i kvaliteta hrane