Pojavni oblici nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije

Marijana Ercegović

Sažetak


Udruga za zaštitu djece i mladeži od zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja u obitelji «Feniks» iz Dubrovnika, u sklopu izrade Studije o potrebi otvaranja Sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-Neretvanske županije, je provela terensko istraživanje. Metodom slučajnog uzorka, odabrano je i anketirano 120 žena u dobi od 25 do 65 godina. Također su korišteni podaci Policijske uprave u DNŽ prema prijavama o nasilju u obitelji u periodu 2000-2004.g. Najveći broj prijavljenih slučajeva odnosio se na verbalno nasilje (45%), potom slijedi fizičko nasilje (34%) i ostali oblici nasilja poput napada oružjem, lomljenje stvari, prijetnje(21%). U 71% slučajeva žrtve su žene, od čega u 26% slučajeva supruge žrtve. Podaci terenskog istraživanja pokazuju da je najveći broj ispitanica (24%) doživio da ih je partner u ljutnji namjerno grubo gurnuo, povukao za kosu i sl.; 18% žena je u braku doživjelo da ih parnter ošamari; udaranje šakom ili nogom doživjelo je 2% žena, udarce rukama ili nogama, udarce glavom u zid njih 2 kao i davljenje, dok je 1% žena pretrpjelo fizičku ozljedu oružjem. Bivši partneri su bili verbalno grubi prema 56% ispitanica; prijetili da će udariti 72% ispitanica, namjerno gurnuli 54% ispitanica, ošamarili 45%, udarili šakom ili nogom 27% ispitanica; premlatili njih 18%, kao i jako stezali za vrat. Unatoč visoko izraženom stupnju doživljenog nasilja od strane žena, svega je njih 10% potvrdno odgovorilo na pitanje: Da li ste vi ikada doživjeli fizičko nasilje od muškarca. Zbog višestrukih posljedica koje proizvodi nasilje u obitelji nijedno društvo/država nema legitimitet za ignoriranjem ili omalovažavanjem ozbiljnosti problema nasilja u obitelji. 

Ključne riječi


zaštita djece i mladeži; studija; sigurna kuća; zanemarivanje; zlostavljanje

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja