Uporaba duhana u populaciji srednjoškolaca Dubrovačko neretvanske županije 2001 g. i 2006 g.

Matija Čale Mratović, Karmen Kmetović Prkačin, Dejana Bouillet, Ankica Džono Boban

Sažetak


Cilj ovog rada je istražiti učestalost pušenja srednjoškolaca u Dubrovačko neretvanskoj županiji 2001.g. i 2006.g. s obzirom na spol i mjesto življenja te utvrditi trendove ove navike u navedenom periodu. Istraživanje je napravljeno na proporcionalno stratificiranom uzorku učenika, 2001.g. na 1029, a 2006 na 1485 ispitanika. Podaci su statistički analizirani deskriptivno-statističkim metodama, kroz tablice frekvencije. Statistički značajne razlike u konzumiranju cigareta s obzirom na spol, dob i mjesto življenja utvrđene su x2 testom (kriterij: p je manji od 0,05). 
Rezultati pokazuju statistički značajan pad konzumiranja cigareta. 2006.g. redovito puši 29,2% učenika u odnosu na 2001.g. kada je redovito pušilo 36,8% učenika. Pronađene su statistički značajne razlike u pušenju s obzirom na spol i mjesto življenja. Djevojke puše češće (38,9% u 2001.g. i 31,5% u 2006.g.) nego mladići (33,9% u 2001.g. i 27,3% u 2006.g.). Također je pronađena i značajna razlika u korištenju cigareta s obzirom na mjesto življenja. Učenici srednjih škola u Dubrovniku i Pločama puše češće nego učenici iz drugih gradova i mjesta u županiji.

Ključne riječi


pušenje; učenici srednje škole; spol; Dubrovačko neretvanska županija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja