Mikrobiološka čistoća objekata koji posluju s hranom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju od 2002.-2006. godine

Ivana Ljevaković-Musladin

Sažetak


Mikrobiološka čistoća objekata u kojima se radi s hranom je jedan od preduvjeta osiguranja zdravstvene ispravnosti namirnica, s ciljem smanjenja rizika od zaraznih bolesti podrijetlom iz hrane. U Hrvatskoj je mikrobiološke čistoća objekata u poslovanju s hranom određena Pravilnikom o normativima mikrobiološke čistoće. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju od 2002.-2006. godine proveo je 9.559 kontrola mikrobiološke čistoće u restoranima, hotelima, caffe barovima, slastičarnicama, pekarama i objektima društvene prehrane. U tim kontrolama uzorkovano je 80.718 otisaka/briseva. Od ukupnog broja otisaka/briseva 15,2% je bilo nezadovoljavajuće. Povećanje broja nezadovoljavajućih briseva događa se sezonski, u ljetnim mjesecima, kada su turizam i promet namirnicama najveći i kada su ambijentalne temperature visoke i pogoduju razmnožavanju bakterija. Najbolja mikrobiološka čistoća je uočena u objektima društvene prehrane (dječji vrtići, domovi umirovljenika, đački domovi, bolnica), što je izuzetno pohvalno jer je riječ o prehrani zdravstveno najosjetljive populacije. Ovakvi rezultati pokazuju da se u tim objektima provode mjere u skladu s dobrom higijenskom praksom. Najlošija mikrobiološka čistoća utvrđena je u restoranima, caffe barovima i trgovina, dakle objektima velikog prometa. Nedostatak/neučinkovitost dezinfekcije uslijed velikog inteziteta posla je najvjerojatniji razlog ovakvih rezultata.

Ključne riječi


mikrobiološka čistoća; brisevi; otisci

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja