Neke odrednice dojenja kod rodilja u Krapinsko-zagorskoj županiji

Autor(i)

  • Biserka Sviben
  • Olivera Petrak

Sažetak

SAŽETAK

Ispitivanje odnosa dojenja i nekih psihosocijalnih varijabli je provedeno u rujnu 2012. godine u Krapinsko-zagorskoj županiji na prigodnom uzorku 106 žena koje su rodile 2011. Prosječna dob sudionica je 29,35 uz standardnu devijaciju od 4,69, prosječan broj članova u njihovom obiteljima je 4,69 uz standardnu devijaciju od 1,463 i imaju 1,86 djece uz standardnu devijaciju od 0,930. 67,9% ih je sa osnovnom školom ili srednjom stručnom spremom, a 32,1% sa višom i visokom stručnom spremom. U stalnom je radnom odnosu 67%, a nezaposlenih 24,5% sudionica. Njih 91 (85,8%) ih je rađalo vaginalnim putem. 31,1% sudionica živi u četveročlanoj, 16% u peteročlanoj, a 31,1% u obitelji sa šestero i više članova. 38,7% sudionica živi u obitelji s jednim djetetom, 43,4% u obitelji s dvoje djece, a 17,9% u obitelji s tri ili više djeteta. 5,7% ih boluje od neke kronične bolesti.

Djeca sudionica su u prosjeku dojena 9,47 mjeseci. Do 6 mjeseci starosti djeteta od dojenja odustane 30,25% sudionica, do godine dana doji 41,5% sudionica, a nakon godine dana svoje dijete doji 28,3% sudionica. Dojenje na skali od 1 do 5 gdje 1 označava dojenje kao vrlo kompliciranu aktivnost, a 5 kao vrlo jednostavnu aktivnost prosječno procjenjuju s 4,22, uz standardnu devijaciju od 1,095. Od ukupno 65 (89,2%) sudionica koje imaju iskustvo dojenja prethodnog djeteta odnos težine dojenja procjenjuju jednakim kao i sa zadnjim djetetom. Jednu ili više poteškoća pri dojenju imalo je 59 (55,7%) sudionica. Odluku o tome da će dojiti svoje dijete donijelo je 99 (93,4%) sudionica prije poroda. 31 (29,2%) sudionica je pohađala trudnički tečaj, a u rad grupe za potporu dojenja se uključilo 18 (17%) sudionica.

Najvredniji izvori znanja o dojenju su zdravstveni djelatnici (M=3,95) i časopisi, knjige i brošure (M=3,49), a izvor informacija koji sudionice procjenjuju najmanje korisnim su partner (M=2,44) i podaci internetskih foruma (M=2,45).


Author Biographies

Biserka Sviben

DZ KZŽ, diplomirana medicinska sestra

Olivera Petrak

Downloads

Objavljeno

2013-01-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi