Rad Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Mato Lakić, Ivana Pavić Mikolaučić, Marija Grego

Sažetak


U kolovozu 2003.g. u Hrvatskoj je započela realizacija Projekta pod nazivom« U n a p r e đ e n j e  b o r b e  p r o t i v  H I V / A I D S - a  u  H r v a t s k o j », koji provodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH, uz financijsku potporu Globalnog Fonda za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Projekt se sastoji od preventivnih programa i obuhvaća pet područja djelovanja – zdravstveni odgoj, poboljšanje dostupnosti savjetovanja i testiranja, pružanje socijalne i psihološke podrške osobama pod povećanim rizikom za HIV infekciju, osiguranje kontinuiranog liječenja, te unapređenje epidemiološkog praćenja HIV/AIDS-a. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nositelj je programa HIV-2  - “Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno savjetovanje i testiranje”, te programa HIV-5 – “Poboljšanje praćenja HIV infekcije u Hrvatskoj”, a navedeni programi se provode u suradnji za županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja