KOPB i astma - usporedba pokazatelja korištenja bolničkih resursa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Žarko Vrbica

Sažetak


Cilj:Kronične plućne bolesti su značajan javno-zdravstveni problem. Među njima su najznačajnije astma i KOPB. Uslijed boljeg prepoznavanja, ranijeg započinjanja liječenja i pravilnijeg praćenja oboljelih od astme, smanjuje se broj potreba za hitnim intervencijama i bolničkim liječenjem. Otkrivanje i liječenje KOPB u ranoj fazi bolesti je i dalje problem i zato se stalno povećava broj bolesnika koji zahtijevaju bolničko liječenje uz srazmjerni porast troškova takvog liječenja.
Metode:Uporedno analizirano opterećenje bolničkog sustava astmom i KOPB-om uz praćenje promjena tijekom petogodišnjeg perioda (2002-2006). Analizirani su podaci o broju bolesnika, trajanju liječenja i ukupnoj potrošnji po dijagnozama. 
Rezultati:Ukupno je bolnički liječeno 567 bolesnika, 446 (78,66%) od KOPB i 121 (21,34%) od astme Ukupno je ostvareno 6265 bolničkih dana liječenja od čega 5073 (80,97%) kod oboljelih od KOPB i 1192 (19,03%) kod asmatičara. Potrošeno 4.084.103 Kn od čega 3.403.318 Kn (83,33%) za liječenje KOPB i 680.785 Kn (16,67%) za liječenje astme.
Prati se kontinuirani porast udjela KOPB-a u svim praćenim parametrima tijekom pet godina (broj bolesnika, trajanje liječenja, troškovi liječenja) uz veću prosječnu duljinu liječenja (11,37 dana KOPB prema 9,85 kod astme) i cijenu liječenja (7,630.76 Kn kod KOPB prema 5.626,32 Kn kod astme)
Zaključak:Potrebno je uložiti dalje napore u edukaciju liječnika i potencijalnih bolesnika u cilju pravovremenog dijagnosticiranja i što ranijeg započinjanja terapijskog postupka kako bi se smanjio broj bolesnika kod kojih je neophodno bolničko liječenje i kod kojih je prognoza bolesti značajno lošija.

Ključne riječi


astma; KOPB; cijena liječenja; duljina liječenja; Dubrovnik

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja