Prikaz poroda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2005. godini

Ivana Biočina, Ankica Smoljanović, Marijana Mijaković

Sažetak


U Dubrovačko-neretvanskoj županiji tijekom 2005. godine zabilježen je negativan prirodni prirast (-5). Stopa perinatalne smrtnosti iznosila je 9.5/1000 ukupno rođenih, a stopa dojenačke smrtnosti je iznosila 5.6/1000 živorođenih.
U Županiji je 2005. obavljeno 1147 poroda, te je rođeno ukupno 1159 djece iz 1135 jednoplodnih (97.93%) i 12 (2.07%) blizanačkih trudnoća. Živorođene djece je bilo ukupno 1148 (99.05%), a mrtvorođenih je bilo 11 (0.95%). 
Prema obilježjima rodilja, najviše ih je bilo u dobi 25-29 godina (395), uglavnom su bile udane (1039), srednje stručne spreme (784) i zaposlene (878), a među njima je bilo ukupno 516 prvorotkinja. 
Samo 465 (40.5%) trudnica imalo je medicinski preporučen prirast porodne težine u trudnoći od 11-15 kg. Također je samo 497 (43.3%) trudnica imalo izvršenih 9 i više antenatalnih pregleda tijekom trudnoće. Većina trudnoća (1063) završila je u razdoblju 37-42 tjedna, a registrirano je najviše spontanih početaka (861)i završetaka poroda (992). Izvršeno je ukupno 135 (11.7%) carskih rezova, od čega je akutnih carskih rezova u tijeku poroda bilo čak 68. Registrirano je 908 (79.2%) trudnoća bez patološkog stanja, te 1099 (95.8%) poroda bez komplikacija.
Kod živorođenih, ukupno 616 (53.7%) bilo je muškog spola, najviše ih je bilo porodne težine 3000-3499g (40.4%), te porodne duljine 50-54cm (81.1%).
Kod 11 mrtvorođenih, 6 (54.5%) je bilo muškog spola, a njih 5 (45.5%) bilo je u gestacijskoj dobi 37-41 tjedan. Iako je riječ o malom apsolutnom broju mrtvorođenih pokazalo se da mrtvorođeni imaju drugačiju raspodjelu trajanja trudnoće i porodne težine u odnosu na živorođene.
Starija životna dob i niža razina obrazovanja majke predstavljaju rizične čimbenike za događaj mrtvorođenja, međutim u Županiji nisu zabilježene vidljive razlike u odnosu na navedena obilježja majki živorođenih i mrtvorođenih.

Ključne riječi


porodi; prirodno kretanje; rodilje; živorođeni; mrtvorođeni

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja