Razlozi neodazivanja žena na Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke na području grada Lepoglave

Autor(i)

  • Andreja Kolačko
  • Irena Stipešević-Rakamarić

Sažetak

Udio odazvanih žena u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke u Varaždinskoj županiji (prvi ciklus – godišta od 1937. do 1958.) iznosio je 57%, a otkriven je rak dojke kod 65 žena. Udio pozvanih od planiranih žena iznosio je 98% Rezultati drugog ciklusa nisu još službeno objavljeni za cijeli projekt, pa su u ovom istraživanju korišteni podaci dobiveni u Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Ovo je istraživanje izvršeno da bi se saznali specifični čimbenici neodazivanja na našem području.

 

Author Biographies

Andreja Kolačko

Irena Stipešević-Rakamarić

Downloads

Objavljeno

2013-01-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi