Ozljede, otrovanja i druge posljedice vanjskih uzroka (S00-T98,MKB-10) kao uzroci smrtnosti i pobola stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije u 2005.

Ivana Bočina, Marijana Mijaković, Matija Čale Mratović

Sažetak


Cilj: Prikazati smrtnost i pobol stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije (Županije) od ozljeda, otrovanja i ostalih posljedica vanjskih uzroka (S00-T98, MKB-10) u 2005.
Metode: U radu su primijenjene metode deskriptivne epidemiologije. U prikazu mortaliteta ispitanike su predstavljali svi umrli stanovnici Županije s osnovnim uzrokom smrti iz skupine S00-T98 u razdoblju 2001.-2005. godine, a kao izvor podataka poslužili su izvorni podatci Državnog zavoda za statistiku. U određivanju specifičnog pobola od ozljeđivanja u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u 2005. poslužile su baza podataka temeljene na zbirnim izvješćima o pobolu i radu u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite Županije, te baza podataka bolničkih otpusta osoba liječenih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji temeljena na individualnim statističkim izvješćima.
Rezultati: Tijekom razdoblja 2001.-2005. u Županiji je od uzroka smrti iz skupine S00-T98 umiralo prosječno 58 osoba godišnje (54 umrlih u 2001., 57 u 2002., 63 u 2003., 65 u 2004. i 49 u 2005.). Među umrlima prevladavali su muški (64.8% u 2001., 57.8% u 2002., 69.8% u 2003., 58.4% u 2004. i 57.1% u 2005.). Kretanje nestandardizirane specifične stope smrtnosti od uzroka skupine S00-T98 pokazuje linearni trend održavanja razine stope (43.95/100 000 stanovnika u 2001., 46.39 u 2002., 51.27 u 2003., 52.90 u 2004. i 39.88 u 2005). Prema redoslijedu ukupnih bolesti-stanja zabilježenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u 2005. skupina S00-T98 zauzimala je dvanaesto mjesto (2.2%), a najveći broj ozljeda zabilježen je u dobnoj skupini 20-64 godine (51.88%). Skupina S00-T98 zauzimala je četvrto mjesto (8.70%) prema redoslijedu učestalosti dijagnoza bolničkih otpusta u 2005.
Zaključak: Ozljede i njihove posljedice predstavljaju značajan segment u budućem preventivnom javnozdravstvenom djelovanju.

Ključne riječi


ozljede; smrtnost; pobol; invaliditet

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja