Karakteristike demografskog razvoja Dubrovačko-neretvanske županije

Ankica Džono-Boban, Matija Čale Mratović

Sažetak


Cilj je ovog rada prikazati dinamiku kretanja ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije (DNŽ) u razdoblju 1971.-2001., uzimajući u obzir njegovu veličinu, spolnu i dobnu strukturu, te njegovo mijenjanje zbog rađanja, umiranja, sklapanja i razvoda brakova u razdoblju 1985.-2005.
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine DNŽ ima 122.870 stanovnika, što je 2,7% manje u usporedbi s popisom iz 1991. Udio stanovnika u dobi 0-14 godina pao je s 22,1% u 1971. na 18,3% u 2001., a porastao u dobi 65 godina i više s 12,3% u 1971. na 15,9% u 2001. Tako se koeficijent starosti povisio s 12,3 u 1971. na 15,9 u 2001., a indeks starenja s 55,5 u 1971. na 87,1 u 2001., što ukazuje na trend starenja populacije. Udio samačkih kućanstava, 19,3%, i kućanstava s 2 člana, 20,6%, je veći u 2001. godini u usporedbi s 1991., dok su istodobno udjeli kućanstava sa 4 i više članova manji. Pad broja živorođenih uz stagnaciju broja umrlih ima za posljedicu silazni trend prirodnog prirasta, s 4,4/1.000 stan. u 1985. na 0,0/1.000 stan. u 2005. godini. Stope fertiliteta također imaju silazni trend, sa 61,4/1.000 žena fertilne dobi u 1985. na 42,2/1.000 u 2005. Smanjio se i broj sklopljenih brakova, dok je stopa razvedenih porasla s 89,0/1.000 sklopljenih u 1985. na 150,9/1.000 u 2005. 
Znajući da je ekonomski aktivno stanovništvo, kao radna snaga, pokretački čimbenik ukupnog razvoja svakog društva, ovi negativni demografski trendovi moraju biti dio razmatranja budućih strateških društveno-gospodarskih razvojnih planova županije.

Ključne riječi


stanovništvo; demografske promjene; Dubrovačko-neretvanska županija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja