Inovativni oblici edukacije u radu patronažnih sestara

Mara Županić, Irena Ban

Sažetak


Osnovna naÄela sestrinske prakse kao Å¡to su cjelovitost, poÅ¡tovanje, pravednost i jednakost Äine osnovne i prepoznatljive osobine koje bi trebala imati patronažna sestra. Humanost i altruizam duboko su ukorijenjeni u patronažnoj sestrinskoj djelatnosti, te bez humanistiÄkih i etiÄkih naÄela ne može se izgraÄ‘ivati cjelokupan i partnerski odnos izmeÄ‘u patronažne sestre i roditelja odnosno djeteta. Samom Äinjenicom da je patronažna sestra jedina profesionalna osoba kompetentna sukladno obrazovanju kao i Zakonu o zdravstvenoj zaÅ¡titi, pružiti sestrinsku skrb novoroÄ‘nom djetetu u kući Äini je posebnom. KonaÄno, ulaskom patronažne sestre u obitelj u danima kada se svi ukućani privikavaju na novog Älana, kao i obveze vezane uz dolazak prinove, ona postaje pridruženi Älan obitelji. To predstavlja veliku profesionalnu odgovornost i obvezu, ali i pruža mogućnost za izgradnju jednog sasvim drugaÄijeg odnosa, kao i zadovoljstva u radu.


Ključne riječi


inovativnost, patronažna sestra, mladi roditelji, mediji.

Cijeli tekst:

PDF PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja