Preventivni pregledi osiguranih osoba starijih od 50 godina u 2006. godini

Autor(i)

  • Ivan Pristaš Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Urelija Rodin Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Pravilnikom o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja i Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godine ("Narodne Novine" br. 188/04., 30/05. i 51/05.) utvrđeno je da će u djelatnosti opće/obiteljske medicine ugovorni doktori provoditi preventivne preglede osiguranih osoba starijih od 50 godina, koje se u zadnje 3 godine nisu javljale svom izabranom doktoru.

Downloads

Objavljeno

2007-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi