IZ KOALICIJE UDRUGA U ZDRAVSTVU - Predstavljamo udruge - članice KUZ-a

Autor(i)

  • Mensura Dražić Koalicija udruga u zdravstvu

Sažetak

Za naredne brojeve HČJZ-a pozvali smo naše udruge da se u rubrici Civilne udruge i zdravlje predstave objavljujući tekstove u kojima opisuju svoju djelatnost i aktivnosti kao i da za  rubriku Vijesti i informacije šalju priloge o događanjima i akcijama koje organiziraju za svoje članstvo o kojima žele informirati čitatelje HČJZ-a, među kojima možda ima i onih koji nisu  upoznati s civilnim inicijativama kojima laici surađujući sa strukom doprinose zdravstvenoj kulturi građana i pomažu očuvanju zdravlja.

Downloads

Objavljeno

2007-06-07

Broj časopisa

Rubrika

Civilne udruge i zdravlje