Aktivnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u prevenciji konzumacije duhana i duhanskih proizvoda

Autor(i)

  • Henrietta Benčević-Striehl Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Ključne riječi:

konzumacija duhana, prevencija pušenja, promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj

Sažetak

Konzumacija duhana u bilo kojem obliku poznata je štetna navika koja uzrokuje niz zdravstvenih problema. Stručnjaci duhanske industrije, ali i stručnjaci koji se bave zdravljem znaju za ovakvo djelovanje duhana još od pedesetih godina prošlog stoljeća.  Od zdravstvenih problema koji su posljedica konzumiranja duhana posebno se kao skupina izdvajaju kardiovaskularne bolesti i novotvorine. Od novotvorina se mora posebno izdvojiti rak pluća koji je neosporno vezan uz udisanje duhanskog dima. Kardiovaskularne su bolesti na prvom mjestu, a novotvorine na drugom mjestu uzroka smrti u Republici Hrvatskoj.

Author Biography

Henrietta Benčević-Striehl, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Henrietta Benčević-Striehl, dr.med.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Odjel socijalne medicine
Krešimirova 52a
51 000 Rijeka

Telefon: 051-358-773
Faks: 051- 358-729
e-mail: hbencevic@gmx.net

Downloads

Objavljeno

2007-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi