Javno-zdravstveni imperativ u Varaždinskoj županiji - kvalitetna i zdravstveno ispravna voda za piće

Autor(i)

  • Vesna Matijević-Kušter ZZJZ Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju
  • Irena Tomiek ZZJZ Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju

Ključne riječi:

voda za piće, Varaždinska županija

Sažetak

“Voda je nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakoga da njome gospodari i brižljivo se njome koristi.â€
(iz Europske povelje o vodi)

Svakom čovjeku mora biti dostupna zdravstveno ispravna voda za piće.

To je voda koja beskompromisno, u pogledu svih pokazatelja – senzorskih, fizikalno-kemijskih, mikrobioloških i toksikoloških pokazatelja odgovara "Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće" (N.N. RH broj 182 / 22. prosinca 2004. godine).

Author Biography

Vesna Matijević-Kušter, ZZJZ Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju

Mr.sc. Vesna Matijević-Kušter, dipl.ing.biotehnologije
v.d. ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i voditeljica Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju

E-mail:  ekologija@zzjzzv.hr
Tel:   042/ 393 585
Mob: 098/ 446 233  
Fax: 042/ 213 318

Downloads

Objavljeno

2007-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi