Promjene u organizaciji primarne zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije od 1994. – 2003. i njihov utjecaj na kvalitetu zdravstvene zaštite i zdravlje stanovništva

Autor(i)

  • Irena Stipešević Rakamarić Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za javnozdravstvene programe, zdravstvenu statistiku i prevenciju ovisnosti

Ključne riječi:

primarna zdravstvena zaštita, kvaliteta, Varaždinska županija

Sažetak

Reforma zdravstva u RH je započela 1991. donošenjem   novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim su otvorena vrata privatizaciji primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te se pacijentima zajamčilo pravo na izbor osobnog liječnika u PZZ. Time se nastojalo povećati dostupnost ZZ na primarnoj razini, ali i povećati konkurentnost pruženih usluga i po kvaliteti i po opsegu. Namjera je bila dio tereta zdravstvene skrbi prenijeti sa sekundarne razine na primarnu uz dodatnu edukaciju liječnika opće prakse uvođenjem specijalizacije iz Obiteljske medicine i jačanjem modela «obiteljskog liječnika ». To je trebalo biti praćeno smanjenjem korištenja usluga u specijalističko-konzilijarnoj ZZ i stacionarnog oblika liječenja.

Author Biography

Irena Stipešević Rakamarić, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za javnozdravstvene programe, zdravstvenu statistiku i prevenciju ovisnosti

Irena Stipešević Rakamarić, dr. med.
Djelatnost za javnozdravstvene programe, zdravstvenu statistiku i prevenciju ovisnosti ZZJZ Varaždinske županije

E-mail: javno-zdravstvo@zzjzzv.hr
Tel: 042/ 653-144
Mob: 099/ 310 23 51

Downloads

Objavljeno

2007-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi