Zašto medicinske sestre pomažu drugim ljudima?

Autor(i)

  • Marina Sibiljan Opća bolnica Dubrovnik
  • Ivana Bule Opća bolnica Dubrovnik
  • Lorenco Glavinić Opća bolnica Dubrovnik
  • Joško Sindik

Ključne riječi:

medicinske sestre, pomaganje, razlike, studenti sestrinstva

Sažetak

Predmet ovoga   rada   je   utvrditi   zašto   medicinske sestre pomažu   drugima. Zanimanje   medicinske sestre nosi   specifičnosti, s obzirom na karakteristike posla profesionalnog   pomagača ljudima. Cilj   nam   je   bio   utvrditi   postoje   li   razlike u  razlozima pomaganja drugima   u   odnosu   na   mjesto studiranja (gradove   Dubrovnik   i   Zagreb), te s obzirom na   kronološku dob, spol, bračno stanje, radni   staž   ispitanika. Ispitali smo uzorke izvanrednih studenata studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku te na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, koristeći upitnik „Zašto pomažemo drugima“ koji se sastoji od pet pitanja višestrukog izbora. Rezultati   istraživanja su pokazali da ne postoje statistički značajne razlike   u   odnosu na različite aspekte pomaganja ljudima niti u jednoj od ispitivanih nezavisnih varijabli (mjesto studiranja, kronološka dob, spol, bračno stanje, radni   staž   ispitanika).

Author Biography

Joško Sindik

dr. sc. znanstveni suradnik

Instut za antropologiju, Gajeva 32, Zagreb

Downloads

Objavljeno

2013-01-25

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi