Ispitni laboratoriji akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje hrane i pića u Republici Hrvatskoj

Autor(i)

  • Dina Polašek Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije
  • Miroslav Venus Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije

Ključne riječi:

akreditacija, ispitni laboratoriji, norma HRN EN ISO/IEC 17025

Sažetak

Norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007 utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost za provođenje ispitivanja i/ili umjeravanja. Akreditacija je priznanje osposobljenosti laboratorija za obavljanje određenog ispitivanja. Glavna prednost akreditacije je pouzdanost rezultata ispitivanja te međunarodno priznavanje ispitnih rezultata.

U   Republici Hrvatskoj je do studenog 2012. prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 akreditiran 41 ispitni laboratorij iz područja hrane i pića. Od toga petnaest laboratorija ima akreditirano manje od deset metoda ispitivanja, a po trinaest laboratoija ima akreditirano između deset i dvadeset pet te više od dvadeset pet metoda ispitivanja.

Od ukupnog broja akreditiranih ispitnih laboratorija za ispitivanje hrane i pića je dvadeset laboratorija zavoda za javno zdravstvo, tj. 48,8% od ukupnog broja akreditiranih.

Downloads

Objavljeno

2013-01-25

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi