Ispitni laboratoriji akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje hrane i pića u Republici Hrvatskoj

Autor(i)

  • Dina Polašek Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije
  • Miroslav Venus Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije

Ključne riječi:

akreditacija, ispitni laboratoriji, norma HRN EN ISO/IEC 17025

Sažetak

Norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007 utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost za provođenje ispitivanja i/ili umjeravanja. Akreditacija je priznanje osposobljenosti laboratorija za obavljanje određenog ispitivanja. Glavna prednost akreditacije je pouzdanost rezultata ispitivanja te međunarodno priznavanje ispitnih rezultata.U   Republici Hrvatskoj je do studenog 2012. prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 akreditiran 41 ispitni laboratorij iz područja hrane i pića. Od toga petnaest laboratorija ima akreditirano manje od deset metoda ispitivanja, a po trinaest laboratoija ima akreditirano između deset i dvadeset pet te više od dvadeset pet metoda ispitivanja.Od ukupnog broja akreditiranih ispitnih laboratorija za ispitivanje hrane i pića je dvadeset laboratorija zavoda za javno zdravstvo, tj. 48,8% od ukupnog broja akreditiranih.

Downloads

Objavljeno

2013-01-25

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi