Metamemorija kod medicinskih sestara i tehničara

Autor(i)

  • Marijana Ljepava Opća bolnica Dubrovnik
  • Ruža čolaković Opća bolnica Dubrovnik
  • Marija Putica Opća bolnica Dubrovnik
  • Joško Sindik

Ključne riječi:

bračno stanje, dob, pamćenje, razlike, staž, zdravstvo

Sažetak

Metamemorija je znanje ili spoznaja o vlastitom pamćenju i strategijama koje nam mogu pomoći da bolje pamtimo. Ciljevi istraživanja bio je utvrditi razlike u izraženosti metamemorije kod medicinskih sestara i tehničara u odnosu na varijable: mjesto studiranja, dob, radni staž, bračno stanje. Ispitali smo uzorak od 40 ispitanika studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku te Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, uz korištenje upitnika metamemorije. Utvrdili smo da ne postoje razlike u izraženosti metamemorije kod medicinskih sestara i tehničara prema mjestu studiranja (Zagreb i Dubrovnik), uz iznimku jedne tvrdnje. Nema razlika među mlađim i starijim ispitanicima, kao ni među ispitanicima s kraćim i dužim radnim stažem. Nema razlike u izraženosti metamemorije u odnosu na bračno stanje.

Author Biography

Joško Sindik

dr. sc. znanstveni suradnik

Instut za antropologiju, Gajeva 32, Zagreb

Downloads

Objavljeno

2013-01-25

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi