Pilot projekt uvođenja telemedicinskog EKG uređaja u Dubrovačko neretvansku županiju

Autor(i)

  • Emilija Matana Prižmić
  • Magdalena Nardelli Kovačić

Sažetak

Početkom lipnja ove godine, na inicijativu ravnatelja OB Dubrovnik dr. A. Vlahušića Županija Dubrovačko neretvanska je osigurala sredstva za modernizaciju informatičke opreme u svim ordinacijama DZ Dubrovnik. Druga faza modernizacije dijagnostičke opreme u ordinacijama DZ Dubrovnik predviđa i postupno opremanje HMP i udaljenih ordinacija DZ telemedicinskom dijagnostičkom opremom. Prije odluke o korisnosti i prikladnosti telemedicinskih uređaja OB Dubrovnik je pokrenula pilot projekt uvođenja telemedicinskih EKG uređaja koje je na pro-bono upotrebu stavio Centar za telemedicinu d.o.o. iz Zagreba.

Author Biographies

Emilija Matana Prižmić

Dr. Emilija Matana Prižmić, spec.int.med.

Magdalena Nardelli Kovačić

Dr. Magdalena Nardelli Kovačić liječnik opće medicine

Downloads

Objavljeno

2007-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi