Suradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom

Autor(i)

  • Antoinette Kaić Rak asnik za vezu SZO u Hrvatskoj Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Konferencija Ujedinjenih naroda o međunarodnim organizacijama održana 1945. godine jednoglasno je prihvatila prijedlog o osnutku neovisne međunarodne zdravstvene organizacije. U lipnju 1946. održana je Međunarodna zdravstvena konferencija (International Health Conference) u New Yorku, a Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), kao specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda za područje zdravstva, osnovana je 7. travnja 1948. Nakon ratifikacije Konstitucije SZO održana je Prva svjetska zdravstvena skupština, čiji je predsjednik bio prof. dr. Andrija Š tampar. Prva skupština Svjetske zdravstvene organizacije održana je 24. lipnja 1948. godine.Osnovno načelo SZO sadržano je u njenom Ustavu – uživanje najvećeg mogućeg zdravstvenog standarda jedno je od temeljnih prava svakog ljudskog bića. Cilj SZO, prema njenoj Konstituciji, jest postizanje najveće razine zdravlja za sve ljude. Zdravlje je definirano u Konstituciji SZO kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i društvenog blagostanja, a ne samo kao izostanak bolesti ili smetnji.

Downloads

Objavljeno

2005-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi