Reforma primarne zdravstvene zaštite

Autor(i)

  • Ljiljana Cebalo
  • Aleksandar Jovanović
  • Ornela Grujić-Cukon
  • Dragana Zlatanović

Sažetak

Jednostavno možemo reći kako je u hrvatskom zdravstvu trenutno jedan od najvećih problema NAčIN FINANCIRANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA.
Osnovno pitanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) predstavlja fiksna glavarina, koja je unaprijed određena brojem i dobnom strukturom pacijenata pripadajućeg liječnika. Na taj način, stimulira se pasivnost te prosljeđivanje pacijenata na više razine zdravstvene zaštite.

Downloads

Objavljeno

2007-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi