Seminarski radovi/ispiti polaznike Međunarodnog stručnog poslijediplomskog studija Menadžment u zdravstvu - tema „Reforma zdravstvenog sustava“

Autor(i)

  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Š kola narodnog zdravlja “Andrija Š tamparâ€, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisala je u školskoj 2006/2007 godioni više od 50 polaznika Međunarodnog stručnog poslijediplomskog studija Menadžmenta u zdravstvu (LMHS – Master program Leadership and management of health services).

Downloads

Objavljeno

2007-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti