Modeli komunikacije u zdravstvenoj politici

Autor(i)

  • Ivan Pristaš Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
  • Mario Trošelj Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Sažetak

Uvođenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u rad javnih službi pa tako i u zdravstvu donio je i donosi značajne i raznolike promjene. Međutim, poznato je da se mogućnosti koje pružaju nove komunikacijske tehnologije u osuvremenjivanju i unapređenju rada u zdravstvu ne koriste dovoljno.

Mogućnosti mrežnog povezivanja, distribucije informacija i naročito komunikacije sa svim zainteresiranima pa tako i građanima kao krajnjim korisnicima, ujedno su mogućnosti koje olakšavaju sudjelovanje u kreiranju javnih politika i u odlučivanju uopće.

Downloads

Objavljeno

2007-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi