Zdravstvena politika EU - prikaz izvora informacija dostupnih na Internetu

Ana Ivičević Uhernik, Aleksandar Džakula, Luka Vončina

Sažetak


Zdravlje je jedan od prioriteta za građane Europske unije i jedna od glavnih odgovornosti državnih vlasti u članicama EU. Politika EU na području zdravstva zamišljena je kao nadopuna nacionalnim politikama, uz dodatne vrijednosti koje je moguće ostvariti samo na nadnacionalnoj, europskoj razini, primjerice: kontrola i praćenje epidemija koje zahvaćaju više zemalja, slobodan protok pacijenata i zdravstvenog osoblja te praćenje i smanjivanje zdravstvenih nejednakosti između zemalja.

Ključne riječi


zdravstvena politika; Hrvatska; EU

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja