Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva

Autor(i)

  • Ankica Smoljanović Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za socijalnu medicinu
  • Marijana Mijaković

Sažetak

Socijalno-medicinska djelatnost u sustavu zdravstva – potreba ili zahtjev?

U sustavu zdravstva kao javnoj djelatnosti od posebnog društvenog interesa potrebito je provoditi kontinuiranu evaluaciju, kojoj   je osnovni cilj poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i produljenje životnog vijeka.
Odrednice zdravlja odnosno zdravstva kao parametri evaluacije su stručno-znanstveno utvrđeni i prihvaćeni.

Author Biography

Ankica Smoljanović, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za socijalnu medicinu

Ankica Smoljanović
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
21 000 Split; Vukovarska 46
E-mail:  
ankica.smoljanovic@st.t-com.hr

Downloads

Objavljeno

2007-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi