Osvrt na formuliranje, objavu i provedbu hrvatske zdravstvene politike

Berislav Skupnjak

Sažetak


Nova neovisna država Hrvatska kao dio svoje državnosti formulira opću politiku razvitka, ali i onu koja se odnosi na pojedine važnije sektore. Poradi toga Hrvatska od svog osnutka posjeduje zdravstvenu politiku koja se najčešće predstavlja kao “Strategija razvitka zdravstva”, što je slučaj i u sadašnjosti. Autor analizira utjecajne čimbenike koji utječu na pripremu i formuliranje tog dokumenta, navodeći bogatu tradiciju u kojoj dominira genijalna ličnost Andrije Štampara, pa sve do utjecaja relevantnih međudržavnih organizacija, kao što su Svjetska zdravstvena organizacija, Svjetska banka, a u posljednje vrijeme napose Europska unija. Autor spominje da razvitak te politike nije mogao biti ujednačen i to kao najmanje zbog rata Hrvatskoj nametnutog, ali i teških posljeratnih ekonomskih nedaća. Međutim, politika je rezultirala i svojim dostignućima, zbog kojih je i primila određene pohvale sa strane Svjetske zdravstvene organizacije. Upravo zbog tih postignuća, ona stimuliraju da se pristupi oklanjanju određenih manjkavosti i propusta. Autor pledira na daljnji razvitak konceptualnih osnova te politike, u smislu da se ona detaljizira, razradi i ekstendira u vremenskom i teritorijalnom smislu, ali i sadržajno. Autor posebno apostrofira neizbježnost plasiranja partnerskih odnosa. Kao ilustraciju takvih odnosa spominje mogućnost brzog i skorašnjeg izvođenja – produciranja posebnog izvješća o stanju zdravlja i dostignućima sustava zdravstva, koje bi se suradnjom svih partnera podnašali ne sam organima vlasti, već i cjelokupnoj javnosti, što bi uvelike doprinjelo otvorenosti sustava zdravstva i transparentnosti svih njegovih postupaka.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja