Prijedlog hrvatske zdravstvene politike u slijedeće 4 godine

Autor(i)

  • Selma Š ogorić Š kola narodnog zdravlja "dr Andrija Š tampar"

Sažetak

Da krenem «obranaški » dali ste nam nemogući zadatak. Otprilike dostojan onoga  
«Kada biste bili ministar zdravstva na jedan dan… ». (Iz stolice na kojoj sjedim čini mi se da ne bi pomoglo ni biti premjer… i to cijeli mandat…). Eto tako meni otprilike zvuči «u 500 riječi dati prijedlog zdravstvene politike Hrvatske u naredne četiri godine ».

Downloads

Objavljeno

2007-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti