Vizija zdravstvene politike kroz odgovore na 10 pitanja

Autor(i)

  • Dubravko Božić

Sažetak

Hrvatska stranka prava u programu ima razdvajanje zdravstvene djelatnosti od
djelatnosti socijalne skrbi. Financiranje zdravstva bi se vršilo preko državnog
osiguranja koje bi bilo za osnovni paket usluga, te od osiguranja za dodatne usluge
preko nacionalnih osiguravajućih zavoda.

Downloads

Objavljeno

2007-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti