Zdravstvena politika Hrvatske. U vrtlogu reformi i suvremenih društvenih izazova

Autor(i)

  • Siniša Zrinščak Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi:

zdravstvena politika, zdravstvene reforme, zdravstveni troškovi, zdravstveni indikatori, izazovi zdravstvenog sustava, Hrvatska

Sažetak

U radu se prikazuje razvoj zdravstvene politike Hrvatske od druge polovice 19. stoljeća pa sve do kraja 2006. godine, s time da se najveća pozornost posvećuje tranzicijskom razdoblju. Analiza počiva na tri osnovna stupa: prikazu ključnih zakona i reformi (koji oblikuju politiku), analizi društvenih učinaka zdravstvenog sustava (ključni zdravstveni indikatori, troškovi sustava te prava osiguranika) te analizi društvenih okolnosti i ključnih aktera zdravstvene politike Hrvatske. Ona pokazuje da niz reformskih zahvata (pogotovo učestalih u tranzicijskom razdoblju), premda je kratkoročno uspijevao sanirati najakutnije fi nancijske probleme, nije uspijevao adresirati ključna pitanja
fi nanciranja, dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite. Analiza također pokazuje da niz zdravstvenih indikatora ne daje jednoznačnu sliku zdravstvenog sustava Hrvatske jer je moguće identifi cirati one koji govore o povoljnim, ali i o nepovoljnim vidovima zdravstvene zaštite. Na kraju se rada, ukazivanjem kako na vrlo kompleksne vidove zdravstvenog sustava tako i društvenog konteksta, pledira za javnu i stručnu raspravu koja može pomoći u razrješavanju barem nekih dilema daljnjeg razvoja zdravstvene politike Hrvatske.

Author Biography

Siniša Zrinščak, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Siniša Zrinščak,  
Pravni fakultet/Faculty of Law,  
Nazorova 51, 10 000 Zagreb,  
Hrvatska/Croatia

Downloads

Objavljeno

2007-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi