Pokazatelji zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite majki i djece u Hrvatskoj

Autor(i)

  • Urelija Rodin Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

demografski pokazatelji, perinatalna, maternalna, dojenačka smrtnost

Sažetak

Međunarodni dokumenti poput Konvencije o pravima djeteta i Milenijskih razvojnih ciljeva čija je potpisnica i Hrvatska posebno naglašavaju važnost organizirane državne skrbi u zaštiti zdravlja majki i djece. Najčešće korišteni pokazatelji uspješnosti zaštite zdravlja majki i djece na globalnoj razini su perinatalna, maternalna i dojenačka smrtnost te rađanje uz stručnu pomoć. Prema ovim pokazateljima (2003. godina - perinatalna smrtnost 6,3‰; maternalna smrtnost 7,6/100.000 živorođenih; 99% rađanje u bolničkim rodilištima; dojenačka smrtnost 6,3‰) Hrvatska se nalazi u prosjeku razvijenih europskih zemalja, osim nešto više stope dojenačke smrtnosti. Uzrok tome je smrtnost u prvim danima života, usko povezana s komplikacijama majke u trudnoći, preranim porodom i posljedičnom nezrelošću. Daljnje smanjenje rane neonatalne smrtnosti može se postići određenim organizacijskim i tehnološkim poboljšanjima u neonatalnoj intenzivnoj njezi i terapiji. Međutim, od posebne važnosti je preveniranje patologije u trudnoći koja dovodi do nepovoljnog perinatalnog ishoda mjerama antenatalne skrbi propisanih Programom mjera zdravstvene zaštite kojima se sprječavaju, suzbijaju i rano otkrivaju komplikacije u trudnoći. Utjecaj socijalnih čimbenika na zdravlje majki i djece nije moguće odijeliti od utjecaja bioloških čimbenika i rada zdravstvenih službi. Nepovoljne socijalne utjecaje moguće je kompenzirati zdravstvenim prosvjećivanjem, pružanjem standardne zdravstvene zaštite određene Programom mjera i mjerama socijalne potpore. Nakon perinatalnog i dojenačkog razdoblja smrtnost djece u Hrvatskoj dosiže izuzetno nisku razinu, ali mogućnosti njenog sniženja još uvijek postoje u okviru preventivnog djelovanja, jer se među najučestalijim uzrocima bolničkog pobola i smrtnosti nalaze ozljede kao posljedica različitih nesreća. Osim djelovanja na sprječavanju i liječenju bolesti majki i djece, zadaća hrvatskog zdravstva je i stalno naglašavanje problema depopulacije s kojim smo suočeni te sudjelovanje u izgradnji i provođenju mjera socijalne i zdravstvene politike kojima će se postojeća situacija ublažiti.

Downloads

Objavljeno

2005-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi