Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita u Ljetopisu HZJZ za 2003

Autor(i)

  • Urelija Rodin Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Cilj rada je prikazati zdravstveno stanje populacije u Hrvatskoj, demografske značajke, najznačajnije uzroke pobola i pomora te organizaciju i rad zdravstvene zaštite.  Hrvatska pokazuje značajke procesa demografske tranzicije s povećanjem udjela starijeg stanovništva i negativnim prirodnim prirastom. U pobolu i smrtnosti prevladavaju kronične nezarazne bolesti koje su najčešće vezane uz nezdrave životne navike. Broj zdravstvenih djelatnika i organizacija zdravstvene službe osiguravaju dostupnost zdravstvene zaštite svim stanovnicima Hrvatske, ali danas prisutni zdravstveni javnozdravstveni prioriteti mogu se rješavati jedino intersektorskim pristupom odnosno međusobnom suradnjom zdravstva s drugim segmentima društva.  Stoga, temeljem pokazatelja zdravstvene statistike iz Ljetopisa, nije moguće dobiti cjeloviti uvid u zdravstveno stanje pučanstva. Sve što utječe na zdravlje i bolest ne bilježi se rutinski niti može biti utvrđeno samo u okvirima zdravstvenog sustava.  

Downloads

Objavljeno

2005-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi