Nacionalni program kontrole raka

Autor(i)

  • Valerija Stamenić Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
  • Marija Strnad Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

kontrola raka, prevencija raka, rizični čimbenici, probir (screening), liječenje, palijativna skrb, psihološka pomoć, preživljavanje, umiranje bez patnji

Sažetak

Nacionalni program kontrole raka prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije   (WHO National Cancer Control Programme – Policies and managerial guidelines, 2002) mora biti komprehenzivan u cilju   održavanja zdravlja zdrave populacije, redukcije rizika i izbjegavanja raka populacije u riziku, izlječenja i izbjegavanja smrti populacije s rano otkrivenim rakom, poboljšanja preživljavanja populacije s uznapredovalim rakom te     umiranja bez patnje oboljelih od raka.   Program definira kratkoročne i dugoročne ciljeve te indikatore za   evaluaciju programa.

Author Biography

Valerija Stamenić, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Mr.sc. Valerija Stamenić, dr.med.Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbiKsaver 200a, 10000 Zagrebtel. 46 07 558;   fax. 46 77 105e-mail:  valerija.stamenic@mzss.hr

Downloads

Objavljeno

2008-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi