EUPHA (European Public Health Association) i WFPHA (World Federation of Public Health Associations)

Autor(i)

  • Danijela Š timac

Sažetak

Europska javnozdravstvena udruga, EUPHA, je krovna organizacija udruga i ustanova za javno zdravstvo u Europi.   EUPHA je osnovan 1992. godine od strane 15 članova   iz 12 zemalja. EUPHA sada ima 71 člana iz 40 zemalja . članovi EUPHA-e su: 41 nacionalna udruga javnog zdravstva, 18 institucija, 8 europskih NVO (ne vladine organizacije) te četiri pojedinačnih   članova.

EUPHA je međunarodna , multidisciplinarna , znanstvena organizacija , koja okuplja oko 14000 stručnjaka iz javnog zdravstva u cilju   profesionalne razmjene i suradnje u cijeloj Europi . EUPHA potiče multidisciplinarni pristup javnom zdravstvu . Ono što EUPHA navodi kao svoju viziju jest poboljšanje zdravlja i smanjenje zdravstvenih nejednakosti ne samo u zemljama članicama EUPHA ili EU već globalno .   EUPHA je organizacija koja pruža stručnu potporu   javnozdravstvenim nacionalnim organizacijama, kako stručnim tako i civilnim, kako bi se povećao utjecaj javnog zdravstva u Europi. Misija je izgradanja kapaciteta i znanja u području javnog zdravlja , koji bi bili podrška u donošenju odluka   u   praksi i zdravstvenoj politici,   temeljenih na   znanstvenim dokazima te proizvodnji i razmjeni znanja s članovima i partnerima u Europi.

Downloads

Objavljeno

2015-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi