Š to je hrvatsko međunarodno zdravstvo?

Autor(i)

  • Slobodan Lang

Sažetak

Hrvatsko međunarodna socijalna medicina i javno zdravstvo je veliko i neobrađeno područje.

Ono svakako započinje s Andrijom Š tamparom i njegovim osnivanjem socijalne medicine. Do tada su bile poznate samo klinička medicina i javno zdravstvo. Jedno i drugo djeluju u miru, uređenoj državi i društvu s potrebnim institucijama. Kako je tako tijekom cijelog prošlog stoljeća bilo samo u SAD-u i Velikoj Britaniji, ove dvije države isključile su socijalnu medicinu.

Međutim, u uvjetima kada države kolabiraju, a institucije ne funkcioniraju, potrebna je socijalna medicina. Ona se ostvaruje direktnim povezivanje znanja i naroda. Š tampar je dvadesetih godina prošlog stoljeća pozvao zdravstvene radnike da idu direktno u narod. Š to god mislili, snaga je u narodu, pa tako i zdravlja. Š tampar je potaknuo i osnovao pokret za zdravlje te pokazao odgovornost vrha države za zdravlje. Imao je i stalnu podršku Rockefellerove fondacije. Tako je osnovana i Š kola narodnog zdravlja, kako bi provodila stalnu vezu sa svijetom, narodom, znanošću, školovanjem, praksom, medijima i politikom. No, iznad svega da zna imati snove, misliti, pokazuje hrabrost i djeluje.

Downloads

Objavljeno

2015-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi