Projekt Ellan ( European Later Life Active Network) međunarodni projekt za izradu europskog okvira temeljnih kompetencija za rad sa starijim osobama

Autor(i)

  • Sonja Vrban

Sažetak

Sažetak  

Ellan ( European Later Life Active Network) je međunarodni projekt pokrenut u cilju izrade europskog okvira temeljnih kompetencija za rad sa starijim osobama. U listopadu 2013. pokrenula ga je Europska zajednica kao dio svog programa cjeloživotnog učenja ( Lifelong Learning Programme), sa ciljem usavršavanja visokog obrazovanja na području skrbi o starijim osobama i cjeloživotnog obrazovanja svih ljudskih resursa u zdravstvenom sektoru. Stručni standardi koje će postaviti projekt Ellan rezultirat će mobilnijim osobljem, profesionalnim i tržišnim razvojem medicinskih zanimanja, većom zapošljivosti te jačanjem zdravstvenog, obrazovnog i ekonomskog sektora na nacionalnoj i europskoj razini. Sukladno novim trendovima u poslovanju i društvenim kretanjima, promicanje nove vizije aktivnog starenja koje osobe treće dobi percipira kao poželjne suradnike u razvoju stručnih i akademskih disciplina, snažno pozicionira društvenu koheziju te međugenecijsku  suradnju kao temeljne društvene vrijednosti Europske unije.  

Downloads

Objavljeno

2015-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi