Doprinos sporta kvaliteti života sportaša s invaliditetom

Autor(i)

  • Anamarija Lazić prof. fizičke kulture, Udruga invalida rada Zagreba, Nova cesta 86, Zagreb
  • Renata Barić doc.dr.sc. Kineziološki fakultet, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb

Ključne riječi:

osobe / sportaši s invaliditetom, kvaliteta života, zdravlje, sport

Sažetak

Tijekom travnja i svibnja 2011. godine izvršili smo istraživanje čiji je cilj bio ispitati kvalitetu života sportaša s invaliditetom. Tema je odabrana obzirom na ozbiljan nedostatak literature vezane za sport osoba s invaliditetom općenito, poglavito od strane hrvatskih autora, ali i samog prijevoda na hrvatski jezik.

Author Biographies

Anamarija Lazić, prof. fizičke kulture, Udruga invalida rada Zagreba, Nova cesta 86, Zagreb

prof. fizičke kulture

Renata Barić, doc.dr.sc. Kineziološki fakultet, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb

doc.dr.sc.

Downloads

Objavljeno

2013-01-25

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi