Aktualne epidemiološka obilježja trihineloze u Hrvatskoj

Autor(i)

  • Borislav Aleraj Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Aktualno stanje humane trihineloze u Hrvatskoj obilježava vrlo povoljan pad učestalosti posljednjih nekoliko godina, najviše zahvaljujući intenzivnim sustavnim veterinarskim mjerama usmjerenima prema uzgoju zdravih životinja te sustavnoj pretrazi na trihinele svog moguće zaraznog mesa (svinjsko, divljač) za ljudsku uporabu.      Trihineloza pripada u skupinu parazitskih atropozoonoza tj. bolesti zajedničkih ljudima I životinjama, koja se prenosi dominantno alimentarnim putem.   Važnost trihineloze u ljudi   nije   toliko u njezinoj brojnosti i razmjerno čestom i brojnom ali benignom dijarealnom sindromu i mijalgijama, već u rijetkim teškim kardijalnim i neuralnim oblicima koji mogu završiti i smrtno. S time u vezi opravdano je rano liječenje svih infestiranih kako bi se izbjegli ili smanjili izgledi za nastanak takvih teških oblika, a opravdane su naravno i sve ostale opsežne i na žalost skupe sustavne preventivne i protupidemijske mjere.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi